Документы

 

 

26. oktoober
1. Arenguvestluste õpetajatega kokkuvõte
2. Eneseanalüüs.
3. Kooli juhenddokumentide arutlemine.

28. veebruar
1.I poolaasta töö analüüs ja sellega seonduvate probleemide analüüs.   Üldtööplaani täitmine.
2.Arengukava, õppekava ning aastaplaani täitmisest.
3.Individuaalsed kavad.
4.Õppekavade arutlemine.

3. juuni
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
2. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine.

20. juuni
1. Põhikooli lõpetamine.
2. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine.

29.-30. august
1. Õppeaasta 2018/2019. õa  kokkuvõte.
2. Kooli üldtööplaani kinnitamine.
3. Individuaalse õppekava rakendamine 2019/2020. õppeaastal.
4. Õppekava ja arengukava täitmisest.

Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.