Ettevalmistusklass

Töö toimub programmi alusel, mis põhineb arengu printsiipide ja oskuste kinnistamisel, mis on vajalikud
I kooliastme programmi omandamisel. Ettevalmistusklassi eesmärk on praktiline ja psühholoogiline ettevalmistus kooliks.
Rühmas on kuni 12 last.

Aitame arendada:
- mälu
- tähelepanu
- loogilist mõtlemist
- kujutlusvõimet
- loovust
- peenmotoorikat
- kõnet
- kommunikatiivseid oskusi.

Õppekavas on niisugused ained:
- kirjutamise ja arvutamise alused;
- lugemine;
- eesti keel;
- inglise keel;
- mina ja keskkond.

Töökorraldus
- Ettevalmistuusklass alustab tööd septembri teisest nädalast, viimane õppepäev toimub mai lõpus.
- Kooli vaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.
- Nädala koormus 12 tundi, tunni kestvus 30 min, vahetund 5-10 min.
- Õppetöö toimub 3 korda nädalas: esmaspäeviti kl 16.00-18.00 ja kolmapäeviti ning reedeti kl 16.00-19.00.
- Lapsevanem toob lapse kooli 10 minutit enne õppetöö algust. Lapsel peab kaasas olema vahetusjalatsid.
- Kooli ja lastevanemate suhteid reguleerib leping, mis on sõlmitud kooli ja lapsevanema vahel enne õppetöö algust.

Ettevalmistusklassi tunniplaan


Taotlused ettevalmistusklassi võetakse vastu e-posti teel zanna.eres@erakoolgarant.ee
Küsimustega võib pöörduda administraatori poole:
5300 4450  Žanna Eres