Vastuvõttu tingimused

Natalja Kärstna - Iga päev vastavalt kokkuleppele
Yulia Lemberg - Iga päev vastavalt kokkuleppele

 

 

Õpilaste kooli vastuvõtu tingimused

Avaldus ........... klassi astujale (PDF)

Gümnaasiumisse astumise avaldus (PDF)

Haridusteenuse osutamise leping

Hariduslepingu lisa (põhikool)

Hariduslepingu lisa (gümnaasium)

Hinnakiri