Õppe maksumus

Õpilaste kooli vastuvõtu tingimused

Avaldus ........... klassi astujale (PDF)

Gümnaasiumisse astumise avaldus (PDF)

Haridusteenuse osutamise leping

Hariduslepingu lisa (põhikool)

Hariduslepingu lisa (gümnaasium)

Hinnakiri

 

Õppeaasta maksumus sõltub sobiva paketi valikust (vaata täpsemalt sisseastumise avalduses ja hinnakirjas).

Õppemaksust kedagi ei vabastata.
Lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal on õigus taotleda õppemaksu soodustust järgmistel juhtudel:
- koolis õpib ühest perest rohkem kui üks laps;
- perel on majanduslikud raskused;
- laps elab lastekodus;
- teised soodustused pakutakse hinnakirjas.

Soodustuse saamiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja kooli pidajale motiveeritud taotluse.
Õppetoetusi koolis ei anta.